Odblaski ratują życie - KPP w Sępólnie Krajeńskim

Odblaski ratują życie

Odblaski ratują życie

Data publikacji 18.09.2015

ODBLASKI  RATUJĄ  ŻYCIE


Od stycznia 2011 roku w ramach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym sępoleńscy policjanci prowadzą działania ukierunkowane na niechronionych użytkowników ruchu pod hasłem ,,Odblaski Ratują Życie”. Celem akcji jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów poprzez podniesienie świadomości o prawidłowym korzystaniu z dróg oraz propagowanie używania elementów odblaskowych. Działania zostały ukierunkowane w głównej mierze wobec osób korzystających z dróg poza terenem zabudowanym, gdyż często słaba widoczność pieszych i rowerzystów po zmierzchu bywa przyczyną niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Podczas akcji w I kwartale br. policjanci zamiast mandatu stosowali pouczenie, przeprowadzali rozmowę pouczającą po której wręczali odblaskową kamizelkę bądź odblaskowe zawieszki.

Partnerzy, którzy wsparli nasze działania poprzez przekazanie elementów odblaskowych to:
  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj.,
  • Urząd Miejski w Sępólnie Kraj.,
  • Bank Spółdzielczy w Więcborku,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie,
  • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu,
  • Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie.

              

              

oraz Firma DUKO z Sępólna Kraj., która zakupiła kamizelki odblaskowe dla swoich pracowników dojeżdżających rowerem do pracy. Miejmy nadzieję, że dzięki tym odblaskom wspólnie przyczyniliśmy się do zwiększenia bezpieczeństwa wielu użytkowników ruchu drogowego, co niewątpliwie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa na drogach.
ODBLASKI  DAJĄ  ŻYCIE  W  PREZENCIE

To nie oznacza, że zakończyliśmy nasze działania, we wrześniu br. rozpoczęliśmy II etap akcji „Odblaski ratują życie” i dalej promujemy używanie elementów odblaskowych. Ten okres pragniemy połączyć z cyklicznymi działaniami bezpiecznej drogi do szkoły. Już rozpoczęły się pogadanki w szkołach, dzieci odwiedzają policjantów w jednostce policji, patrole będą rozdawały odblaski na drodze podczas przeprowadzanych kontroli. Wzięliśmy już udział w festynach rodzinnych w Wiśniewce, Zbożu, w Krajeńskim Rajdzie Rowerowym w Lutówku Młyn, gdzie promowaliśmy ważną rolę używania elementów odblaskowych.

Do akcji przyłączyły się: Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Kraj., WORD Bydgoszcz, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Kraj., Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj. oraz fundacje: Fundacja "Zapobieganie wypadkom drogowym" z Warszawy, AMBER Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych z Łodzi, ZIELONY LIŚĆ Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Toruniu oraz ponownie wsparł akcję Bank Spółdzielczy w Więcborku.

        

           

Instytucje te poparły nasze działania poprzez przekazanie elementów odblaskowych.

Sępoleńscy policjanci o profilaktyce na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym rozmawiają niemal przy każdej okazji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Taka okazja nadarzyła się między innymi podczas spotkania na którym Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Kraj. insp. Krzysztof Różański podziękował za bohaterską postawę mieszkańcowi Więcborka panu Zdzisławowi Chmielowiec, który bez chwili namysłu, ryzykując własne życie i zdrowie uratował dwoje ludzi uwięzionych w płonącym samochodzie. Ten niezwykle skromny człowiek przyznał, że od wielu lat jest kierowcą i kilka razy był w sytuacji, że mógł potrącić pieszego na drodze, którego dostrzegł w ostatniej chwili. Pan Zdzisław wie, że istnieje taki problem na naszych drogach, a odblaski noszone przez pieszych, czy używane przez rowerzystów rzeczywiście mogą uratować ludzkie życie. Sępoleńscy policjanci poprzez swoje działania zyskali poparcie tego przedsięwzięcia ze strony wielu osób, instytucji, firm, czy fundacji. Działania te poparł również nasz bohater z Więcborka pan Zdzisław Chmielowiec, który dostrzegł wagę tego problemu i zgodził się swoim wizerunkiem poprzeć działania policji pod hasłem ,,Odblaski Ratują Życie”. Miejmy nadzieję, że dzięki odblaskom rozdawanym podczas naszej kampanii wspólnie przyczynimy się do zwiększenia bezpieczeństwa wielu użytkowników ruchu drogowego, co niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

         
Policjanci i „Zielony Liść”


W niecodziennym spotkaniu mieli okazję uczestniczyć uczniowie klas I – III ze Szkoły Podstawowej w Sypniewie. W szkole zjawili się policjanci z Sępólna Kraj. z ciekawym gościem. Okazją do odwiedzin była prowadzona przez sępoleńskich funkcjonariuszy akcja „Odblaski Ratują Życie".
Wczoraj (02.02) policjanci ruchu drogowego z Sępólna Kraj. odwiedzili dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sypniewie. Jedną z atrakcji był udział w spotkaniu przedstawiciela Fundacji „Zielony Liść” z Torunia. W czasie pogadanki uczniowie zobaczyli pouczający film o prawidłowym korzystaniu z jezdni, zarówno jako pieszy jak i kierujący rowerem. Na spotkaniu mówiono sposób oznaczenia swojej odzieży czy plecaka, żeby być widocznym na drodze, w myśl zasady „jesteś widoczny – jesteś bezpieczny”. Spotkanie z policjantami oraz gościem z Fundacji „Zielony Liść” wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczniów. Na zakończenie dzieci otrzymały odblaskowe opaski, "pod warunkiem", że trafią na rękę, a nie do szuflady.

Policjanci i Zielony Liść


p.o. Oficera Prasowego
Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Kraj.
asp. Alina MichalczewskaWzorowy absolwent

Ponad 100 sztuk kamizelek odblaskowych trafiło do dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zbożu. A to wszystko dzięki dobrej woli jednego z byłych absolwentów placówki. Ten miły gest został doceniony nie tylko przez uczniów.

19 grudnia 2013 r. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim mł.insp. Paweł Zawada korzystając z zaproszenia udał się do Szkoły Podstawowej w Zbożu. Spotkanie z uczniami poświęcone było  tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i poza nim. Przedstawiona prezentacja multimedialna pokazała jak zachowywać się w różnych niebezpiecznych sytuacjach na jakie mogą być narażone dzieci. Młodzież przygotowała występy obrazujące , jak ważne są odblaski podczas korzystania z drogi. W trosce o bezpieczeństwo milusińskich dyrekcja szkoły postanowiła zorganizować akcję p.n. ,,Odblaskowa szkoła”. Pomysł na przeprowadzenie takich działań powstał po tym, jak jeden z byłych absolwentów przekazał ponad 100 sztuk kamizelek odblaskowych. Pan Sławomir Radkowski 25 lat temu był również uczniem tej placówki. Już jakiś czas temu poruszając się po drogach powiatu sępoleńskiego zaobserwował, jak ważne jest korzystanie z odblasków przez niechronionych uczestników ruchu drogowego.  Dlatego też postanowił przyłączyć się do akcji ,,Odblaski ratują życie”, przekazując uczniom kamizelki odblaskowe. Na zakończenie spotkania Pan Sławomir otrzymał podziękowania za zaangażowanie w bezpieczeństwo  najmłodszych mieszkańców naszego powiatu.Mamy nadzieję że postawa Pana Sławomira będzie przykładem dla innych.

st. sierż. Małgorzata Warsińska
Oficer Prasowy
KPP w Sępólnie Kraj.