Wiadomości

Odprawa roczna z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

Data publikacji 17.01.2018

W dniu 15 stycznia 2018r. w Komendzie Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim odbyła się odprawa roczna, w której udział wziął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

W poniedziałek (15.01.2018) w Komendzie Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim odbyła się odprawa roczna z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcinem Woźniak. W spotkaniu tym oprócz kierownictwa Naszej jednostki wzięli udział również zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych powiatu sępoleńskiego. 

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim insp. Paweł Zawada podsumował wyniki pracy sępoleńskich policjantów w 2017 roku na rzecz poprawy bezpieczeństwa powiatu sępoleńskiego. Efekty służby obrazowała prezentacja multimedialna, odnosząca się do poziomu uzyskiwanych rezultatów pionu kryminalnego oraz pionu prewencyjnego i ruchu drogowego. Komendant przekazał również informację o środkach finansowych i rzeczowych pozyskanych na rzecz Policji od władz samorządowych. Było to miedz innymi dofinansowanie zakupu nowego radiowozu oraz zakup przez władze samorządowe Więcborka urządzenia do wykonywania szybkich testów na obecność narkotyków w organizmie. Podczas swojego wystąpienia Komendant podziękował również przedstawicielom wszystkich władz samorządowych za co codzienną współpracę z Naszą jednostką.

Następnie, podsumowując odprawę, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Bydgoszczy ocenił pozytywnie pracę sępoleńskich policjantów, dziękując za zaangażowanie w codziennej służbie. Podziękowania skierował również do przedstawicieli władz samorządowych za wsparcie i dotychczasową współpracę. insp. Marcin Woźniak przedstawił również zadania i priorytety pracy, jakie czekają funkcjonariuszy w bieżącym roku.

Autor: asp. szt. Igor Kurczych
Publikacja: asp. szt. Wiesław Szczepanik